JKN ราคาหุ้นดิ่งหนัก หลังประกาศเพิ่มทุน

JKN ราคาหุ้นดิ่งหนัก หลังประกาศเพิ่มทุน โบรกปรับคำแนะนำเป็น “ขาย”

 การเงิน

 

JKN ราคาดิ่งทำจุดต่ำสุดที่ 3.94 บาท ร่วงกว่า 10.86% หลังประกาศเพิ่มทุน 1,019.92 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 3 บาท ด้าน บล.ฟิลลิป ปรับคำแนะนำจาก “ซื้อ” เป็น “ขาย” จากการเพิ่มทุนจำนวนมาก

วันที่ 6 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN พบว่าเปิดตลาดเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับราคา 4.16 บาท ปรับตัวลดลง 0.26 บาท หรือร่วงลงกว่า 5.88% จากราคาปิดวันก่อนหน้า โดยระหว่างวันลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 3.94 บาท ลดลง 10.86%

หลังมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 5 ม.ค.2566 ได้อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 509,958,648.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 509,831,363.00 บาท

เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,019,790,011.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,019,917,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

และรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้ สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ครบกําหนดปี 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2562 โดยเสนอขายในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท